Maria del Prado Venegas Pizarro

Adjunta de la Secció d'Otologia i Otoneurologia

Formació Acadèmica

Llicenciatura en Medicina per l'Universitat  Autònoma de Barcelona.

Residència en Otorinolaringologia a l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.

Tesi Doctoral al departament de Cirurgia de l'Universitat Autònoma de Barcelona.

 

 

Àrees Clíniques d’Interès.

Diagnòstic i tractament de la hipoacúsia infantil i d’adults

Cirurgia de l’orella mitjana

Diagnòstic i cirurgia del vertigen

Tractament de la sordesa amb implants osteointegrats, implants actius d’orella mitjana i implants coclears

Publicaciones de la Dra. Venegas

Tesis Doctoral:

Segunda neoplasia en cáncer de cabeza y cuello. Incidencia y factores de riesgo (Fecha de defensa: 25-05-2004)