Equip Humà

Miquel Quer i Agustí


Director de Servei

Cèsar Orús Dotú

Cap de Secció d'Otologia i Otoneurologia

Xavier León Vintró

Cap de Secció de Laringologia i Patologia Cèrvico-Facial

Juan Ramón Gras Cabrerizo

Cap de la Secció de Rinologia

Montserrat López Vilas

Adjunta de la Secció de Laringologia i Patologia Cèrvico-Facial

Maria del Prado Venegas Pizarro

Adjunta de la Secció d'Otologia i Otoneurologia