Equip Humà

Katarzyna Kolanczak

Adjunta de la Secció de Rinologia

Julia de Juan Beltran

Adjunta de la Secció d'Otologia i Otoneurologia

Albert Pujol Olmo

Adjunt de la secció d'Otologia i Otoneurologia

Maria Casasayas Plas

Adjunta de la secció de Rinologia

Cristina Valero Mayor

Adjunta de la Secció de Laringologia i Patologia Cèrvico-Facial