Equip Humà

Juan Ramón Gras Cabrerizo

Adjunt de la Secció de Rinologia

Katarzyna Kolanczak

Adjunta de la Secció de Rinologia

Julia de Juan Beltran

Adjunta de la Secció d'Otologia i Otoneurologia

Albert Pujol Olmo

Adjunt de la secció d'Otologia i Otoneurologia

Maria Casasayas Plas

Adjunta de la secció de Laringologia i Patologia Cèrvico-facial